ĐB
91918
G1
71417
G2
88769
04327
G3
51414
00736
72340
97988
72175
71832
G4
6133
5179
2610
9379
G5
5776
3154
1993
8030
4721
1483
G6
740
282
296
G7
92
25
24
11
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
040(2), 10, 300
118, 17, 14, 10, 1121, 111
227, 21, 25, 2432, 82, 922
336, 32, 33, 3033, 93, 833
440(2)14, 54, 244
55475, 255
66936, 76, 966
775, 79(2), 7617, 277
888, 83, 8218, 888
993, 96, 9269, 79(2)9
GiảiKhánh HòaKon Tum
G8
83
33
G7
903
369
G6
8680
3639
9458
2470
3312
2545
G5
7402
5761
G4
81449
16073
60865
11470
66672
79614
73276
24675
G3
82647
45688
20569
16065
G2
61978
38695
G1
20006
10296
ĐB
307437
529260
Đầu Khánh HòaKon Tum
006, 02, 03
114, 12
2
337, 3930, 33
447, 4945
55850
66560, 69(2), 65, 61
778, 73(3), 7072, 76, 75, 77, 70
888(2), 80, 83
996, 95
GiảiĐà LạtKiên GiangTiền Giang
G8
77
89
99
G7
131
396
077
G6
3413
6447
7953
9076
2756
1896
6098
7533
3134
G5
6284
3388
6521
G4
27398
34791
47933
01332
36450
77649
37923
91807
65053
02249
37407
45285
G3
60039
12643
42455
98985
50578
23361
G2
85726
74572
22344
G1
02851
39659
76934
ĐB
898010
402281
027100
Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
007, 0800, 07
110, 131112
2262321
339, 33, 32(2), 313834(2), 39, 33
443, 474944, 49
551, 59, 5359, 55, 50, 5653
661, 62
77772, 7678, 77
880, 8481, 85, 88, 8985
998, 9196(2)98, 99
04
13
14
20
21
24
26
35
42
44
51
53
55
57
59
60
63
64
66
76
CHẴN
11
LẺ
9
LỚN
12
NHỎ
8
10 số
9 số
8 số
7 số
6 số
5 số
4 số
3 số
2 số
1 số
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 10 trong 20 sốTrùng 2.000.000.000đ
Trùng 9 trong 20 sốTrùng 150.000.000đ
Trùng 8 trong 20 sốTrùng 8.000.000đ
Trùng 7 trong 20 sốTrùng 710.000đ
Trùng 6 trong 20 sốTrùng 80.000đ(Số lượng: 3)
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 20.000đ(Số lượng: 24)
Trùng 0 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 46)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 9 trong 20 sốTrùng 800.000.000đ
Trùng 8 trong 20 sốTrùng 12.000.000đ
Trùng 7 trong 20 sốTrùng 1.500.000đ
Trùng 6 trong 20 sốTrùng 150.000đ(Số lượng: 3)
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 30.000đ(Số lượng: 11)
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 49)
Trùng 0 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 32)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 8 trong 20 sốTrùng 200.000.000đ
Trùng 7 trong 20 sốTrùng 5.000.000đ
Trùng 6 trong 20 sốTrùng 500.000đ
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 50.000đ(Số lượng: 5)
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 43)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 51)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 7 trong 20 sốTrùng 40.000.000đ
Trùng 6 trong 20 sốTrùng 1.200.000đ
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 100.000đ(Số lượng: 4)
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 20.000đ(Số lượng: 54)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 123)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 6 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 118)
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 40.000đ(Số lượng: 19)
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 450.000đ(Số lượng: 2)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 12.500.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 4.400.000đ
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 0đ(Số lượng: 13)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 59)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 5 trong 20 sốTrùng 400.000đ
Trùng 4 trong 20 sốTrùng 50.000đ(Số lượng: 29)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 10.000đ(Số lượng: 81)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 3 trong 20 sốTrùng 200.000đ(Số lượng: 5)
Trùng 2 trong 20 sốTrùng 20.000đ(Số lượng: 90)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 2 trong 20 sốTrùng 90.000đ(Số lượng: 40)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 1 trong 20 sốTrùng 20.000đ(Số lượng: 13)
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
15 số trở lên là số chẵn200.000đ
13 hoặc 14 số là số chẵn40.000 đồng
11 hoặc 12 số là số chẵn20.000 đồng
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ20.000 đồng
11 hoặc 12 số là số lẻ20.000 đồng
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000 đồng
15 số trở lên là số lẻ200.000 đồng
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-8026.000 đồng
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-8010.000 đồng
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 8026.000 đồng
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-4010.000 đồng
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 4026.000 đồng
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
699
477
1Tr 1 Tỷ
G1
785
528
031
637
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
881
894
929
865
181
107
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
086
551
627
992
459
607
008
737
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
213
296
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
296
213
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
076
856
130
898
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
911
871
732
399
954
042
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
682
565
368
999
084
283
165
152
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
14
22
24
40

Jackpot 1:

16.973.364.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 16.973.364.000
Giải Nhất 5 số 14 10.000.000
Giải Nhì 4 số 860 300.000
Giải Ba 3 số 14925 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
15
22
39
46
48
43

Jackpot 1:

83.273.763.450 VNĐ

Jackpot 2:

3.384.349.700 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.384.349.700
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1137 500.000
Giải Ba 3 số 24479 50.000