Quay thử xổ số Miền Nam

Ngày quay: Thứ Tư 06/12/2023
GiảiCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G8
• • •
• • •
• • •
G7
• • •
• • •
• • •
G6
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
G5
• • •
• • •
• • •
G4
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
G3
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
G2
• • •
• • •
• • •
G1
• • •
• • •
• • •
ĐB
• • •
• • •
• • •
Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9