Quay thử xổ số Miền Trung

Ngày quay: Thứ Sáu 08/12/2023
Nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
GiảiGia LaiNinh Thuận
G8
• • •
• • •
G7
• • •
• • •
G6
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
G5
• • •
• • •
G4
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
G3
• • •
• • •
• • •
• • •
G2
• • •
• • •
G1
• • •
• • •
ĐB
• • •
• • •
Đầu Gia LaiNinh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9